5339 MO基地 | 萧山

好景之家平台:2022-01-24 16:58:41 浏览:177

0571

一楼内景

会议区


私人办公室
集体办公室
小套家居
卧室
厨房 餐厅


阳台 衣橱
淋浴间
地铁
工业健身房
一楼外景
休息区
VIP 大化妆间


 


洗手间
 


公共化妆间四楼内景


四楼外景

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

5337 MO基地 | 萧山

片场景


美式家居套房
年代景舞蹈房

教室 宿舍景

录音室医院景
咖啡厅

收费明细:  


坐标: 杭州萧山区

 


(以上图片为各场地方提供资料! )
如果您想租用这个场地,请点击右侧 “联系这个场地” 按钮即可联系到场地负责人。
好景之家商业拍摄场地租赁平台 www.haojing666.com
Copyright@2021 广州广派文化传播有限公司 版权所有 粤ICP备17126354号